fbpx
  • 10 november 2020

Urgentie tweede golf: laatste kans voor daklozen!

Urgentie tweede golf: laatste kans voor daklozen!

Urgentie tweede golf: laatste kans voor daklozen! 1024 680 L'Ilot

De aankondiging sloeg in als een bom: het hele land gaat weer op slot.

Maatschappelijk is dat rampzalig. Probeer het u voor in te beelden, al is het maar voor één minuut: degenen die er niet op voorbereid zijn en die nu alles gaan verliezen.

Zoals Sophie, studente die in een kledingwinkel werkte om haar ouders (die het zelf ook moeilijk hebben) om haar studies te betalen. Hoe gaat ze nu haar studentenkot en haar eten betalen?

Zoals Daan, die een restaurant werkt, die de gevolgen heeft gevoeld van de sluiting in de eerste lockdown, die zoveel had geïnvesteerd in materiaal om zijn restaurant uit te rusten (professionele oven en frituurinstallatie, gloednieuw meubilair, enz.) en daarna om het aan de corona-maatregelen aan te passen (plexiglaswanden, alcoholgel, enz.).  Al die investeringen… vergeefs.

Zoals Florence, een jonge vrouw die al haar spaargeld had gebruikt om een kapsalon te openen en die nu alles verliest. Ze woont alleen met haar dochtertje van twee, ze weet niet hoe ze die de volgende maand eten gaat kunnen geven en hoe ze de gas- en elektriciteitsrekening gaat betalen.

Laat ons – nu ieder van ons aan de eindejaarsfeesten denkt – denken aan degene die voor onze deur zullen moeten slapen.

Aan degenen die met deze tweede lockdown hun woning gaan verliezen en die  geen ‘kot’ meer hebben om in te blijven.

Aan degenen die van de ene dag op de andere alles hebben verloren en die moeten even hard tegen het virus als tegen de honger en koude moeten vechten.

Een gift van 20, 40 of 60 euro vormt al een onmisbare steun voor het behoud van onze centra en diensten, ten bate van de allerarmsten.  Met uw steun kunnen we Sophie, Daan of Florence opvangen en hen een maaltijd, een douche, een koffie of een tijdelijk onderdak bieden.

Dank u om hen te helpen in deze uitzonderlijke crisissituatie. En dank vooral, in hun naam, voor wat u concreet doet.

Als u in totaal 40 euro of meer schenkt, dan sturen we u in maart 2021 een fiscaal attest.

U geniet een uitzonderlijke fiscale korting van 60% van het totaal van uw giften in het kalenderjaar 2020 (volgens de voorwaarden voorzien in artikel 145/33 van het WIB 1992).