fbpx
  • 13 juni 2023

Voedselinzameling: elk jaar worden 40 000 maaltijden bereid en uitgedeeld

Voedselinzameling: elk jaar worden 40 000 maaltijden bereid en uitgedeeld

Voedselinzameling: elk jaar worden 40 000 maaltijden bereid en uitgedeeld 1024 576 L'Ilot

Dankzij onze inzameling en onze participatieve moestuin, worden elk jaar 40 000 maaltijden bereid en verdeeld. ©Marie Russilo

Als het loutere feit dat je ‘s morgens je ogen opent al een overwinning is, dan spreken we niet over leven maar over overleven. De mannen en vrouwen die indutten na het vallen van de nacht, weten niet of ze ‘s morgens nog wakker gaan worden.

In die context van overleven, is hun eerste bekommernis om iets te eten te vinden. Eten wat men hen wil geven. Meestal koude voedingswaren en niet altijd gezond.

Een van de kenmerken van het leven op straat is dat je moeilijk aan eten raakt, zeker niet aan gezond en evenwichtig eten.

Daarom is de preventie van ondervoeding en van voedingstekorten bij daklozen een fundamentele doelstelling. Waardige voeding voor iedereen is een basisrecht.

Bij ‘t Eilandje hebben we van gezonde voeding een prioriteit gemaakt. Voeding maakt een wezenlijk deel uit van de begeleiding die we bieden aan de vrouwen, mannen en kinderen die bij ons aankloppen en aan wie we binnen onze diverse diensten een concrete en directe hulp willen bieden.

De krachtlijn “gezonde voeding” omvat een grootschalige inzameling voor al onze diensten maar ook voor onze partners, want een deel van de ingezamelde voedingswaren wordt verspreid via andere verenigingen die met zeer kwetsbare doelgroepen werken.

De cijfers geven een beeld van de omvang van dit werk: dankzij onze inzameling en onze participatieve moestuin, worden elk jaar, alleen al bij de diensten van 't Eilandje, 40 000 maaltijden bereid en verdeeld. Dat is meer dan 100 maaltijden per dag!

Doordachte en uitgewerkte maaltijden die oog hebben voor de voedingswaarde van elk gerecht dat we aan de gebruikers en gebruiksters van onze diensten voorschotelen.

Want het is een realiteit: de maaltijden die op straat of in de helpcentra voor mensen in een kwetsbare situatie worden aangeboden, zijn niet altijd evenwichtig. In de circuits van de voedselhulp is de kwaliteit van de ingezamelde en aangeboden producten niet altijd geweldig, want deze sector wordt vanuit twee kanalen bevoorraad: onverkochte voorraden van de distributiebedrijven en producten van het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD).

Want in tegenstelling tot wat men zou kunnen denken, overlijden daklozen veel vaker aan hart- en vaatziekten (die onder andere veroorzaakt worden door ondervoeding of slechte voeding) dan door onderkoeling.

Werken aan gezonde voeding verbetert dus ook de levensverwachting van daklozen. Momenteel heeft een dakloze een gemiddelde levensverwachting van 45 jaar. De gemiddelde levensverwachting bij geboorte is in België 81 jaar.  Het verschil is ontzettend!

Werken aan gezonde voeding is zowel een kwestie van waardigheid, van herstel van het zelfvertrouwen als een noodzaak voor de gezondheid van de betrokkenen.

Concreet focussen onze acties inzake gezonde voeding op de volgende aandachtspunten:

  • We bereiden maaltijden in onze diensten met een bewustzijn van hun milieu-kost en van hun dieetwaarde;
  • We bereiden maaltijden voor de solidaire hapkar van de “Ralliement des fourchettes”;
  • We onderhouden een moestuin en bijenkorven in Jumet;
  • We zamelen op regelmatige basis voedsel in bij onze partners: dat daarna binnen alle diensten van ‘t Eilandje wordt verdeeld en met de allerzwaksten wordt gedeeld via partnerorganisaties: La Rencontre, La Porte Verte, de Sœurs de Mère Theresa, de Restos du Cœur en Feed the Culture.