fbpx
  • 27 maart 2020

Dringend – Coronacrisi: de daklozen hebben u nodig!

Dringend – Coronacrisi: de daklozen hebben u nodig!

Dringend – Coronacrisi: de daklozen hebben u nodig! 1024 504 L'Ilot

U weet het, de veiligheidsmaatregelen hebben één eenvoudige richtlijn: blijf thuis. Maar hoe doen mensen dat die geen “thuis” hebben?

Voor ‘t Eilandje is er geen sprake van dat we deze mensen in de steek laten, mensen die meer dan ooit nood hebben aan eerstelijnsdiensten. Hoe zouden ze anders de hygiënische aanbevelingen, zoals handen wassen, kunnen naleven, als ze zelfs geen toegang hebben tot een lavabo?

Daarom hebben we besloten om onze diensten open te houden, ondanks de crisissituatie. En onze teamleden hebben allemaal present gemeld om deze crisis mee te helpen bezweren!

Maar het behoud van onze diensten heeft een behoorlijke kost. We moeten immers hoogdringend ontsmettingsmateriaal kopen, bijkomend onderdak en meer zorgfaciliteiten vinden, en we moeten onze teams versterken om de maaltijden en de hygiënische dienstverlening te kunnen behouden mét naleving van de federale aanbevelingen.

U kan iets betekenen in deze situatie!

Een gift van 20, 40 of 60 euro is al een onmisbare steun om onze centra overeind te houden, ten dienste van de allerzwaksten.

Dank u om hen te helpen in deze uitzonderlijke crisissituatie. En dank vooral, in hun naam, voor wat u concreet doet.

Als u in totaal 40 euro of meer schenkt, dan bezorgen we u in maart 2021 een fiscaal attest zodat u de schenking van uw inkomen kan aftrekken. Zo recupereert u 45% van uw totale giften (volgens de voorwaarden voorzien in artikel 145/33 WIB 1992).